Ostukorv

OSA1: 21CC TRIATLONIKLUBI TREENINGUTEL OSALEMISE TINGIMUSED
OSA2: VÕISTLUSTEL OSALEMISE TINGIMUSED  
 

OSA1: 21CC TRIATLONIKLUBI TREENINGUTEL OSALEMISE TINGIMUSED


Tingimused kehtivad alates 2.aprill 2011.a.

Eesmärk

MTÜ Triatloniklubi 21.CC (edaspidi: 21CC Triatloniklubi) eesmärgiks on pakkuda võimalust triatlonitreeningutel ja võistlustel osalemiseks erineval tasemel ja erineva vanusega triatloni harrastajatele.

21CC Triatloniklubi sooviks on pakkuda kõigile huvilistele tuge enda valitud triatlonialaste sportlike eesmärkide saavutamiseks. Selleks korraldab klubi ühistreeninguid, individuaaltreeninguid, laagreid ja võistlusi ning seminare.

Ühistreeningud

Ühistreeningud toimuvad koos grupiga. Grupi suurus kuni 20 inimest, mehed ja naised koos. Grupil on üks treener. Grupid moodustatakse lähtuvalt treenituse astmest. Varasem ujumisoskus ei ole vajalik. Treeningute asukoha leiad meie veebist: http://www.21cc.ee/tunniplaan/

Ühistreeningute liigid:

  • Ujumine. Vaja: ujumisriided, ujumismüts ja -prillid, joogipudel. Treeningu orienteeruv kestvus 1 tund. Sügisel, talvel ja kevadel toimub ujumine basseinis ning suvel avavees.
  • Jooksmise ja üldkehalise ettevalmistuse ehk ÜKE (lihastöö treening oma keharaskusega) kombineeritud treening. Vaja: jooksutossud ja jooksuriietus vastavalt ilmastikule, joogipudel. Treeningu orienteeruv kestvus — 1,5 tundi. Hilissügisel, talvel ja varakevadel toimub treening spordihallis, hiliskevadel, suvel ja varasügisel Tallinna piires asuvatel terviseradadel.
  • Rattatreeningud (suvel ning vastavalt eraldi kokkulepetele). Vaja: kiiver, ratas (soovitavalt maanteeratas), joogipudel, ilmale vastav riietus.

Kõigil treeningutel peab kohal olema ca 15 minutit enne teatatud treeningu aega.

Individuaaltreeningud

Lisaks ühistreeningutele eeldatakse, et kõik treeningutel osalejad täidavad täiendavalt iseseisvalt treeneri poolt etteantud üldisi või isiklikke treeningkavasid (individuaaltreeningud).

Individuaaltreeningud sisaldavad ujumise, jooksmise, ÜKE ja rattatreeninguid ning muude kestvusspordialade (nt. suusatamine) treeninguid.

Treeningkavad ei ole levitamiseks, neid ei tohi avaldada ühelegi kolmandale isikule. Kui kavade koostaja soovib kavasid avalikustada, siis on see kavade koostaja õigus.

Kõikidele rühmadele koostatakse üldised individuaaltreeningute kavad, mis on tervele grupile ühtsed.

Soovi korral koostatakse treeningutel osalejale isiklik aastane individuaaltreeningute kava ja iganädalased detailsemad individuaaltreeningute kavad.

Treeningutel osaleja, kellele koostatakse isiklikud individuaaltreeningute kavad, peab andma treenerile jooksvalt tagasisidet treeningkavade täitmise kohta

Isiklikus individuaaltreeningute kavas muudatuste tegemise vajadusest tuleb treenerit teavitada ning muudatused tuleb teha kooskõlastatult treeneriga.

Treeningute maksumus

Treeningute hinnakiri on kättesaadav tellimiskeskkonnast: http://www.21cc.ee/treeningmaksed/.

Treeningute maksumus sisaldab lähtuvalt valitud paketist treeneri juhendamist, ühistreeningutel osalemist ning individuaaltreeninguteks kas üldiste treeningkavade või isiklike treeningkavade koostamist, samuti triatloni treeningutega seonduvat nõustamist. Ei ole võimalik tasuda üksnes osa eest treeningute maksumuses sisalduvast.

Treeningute eest tasumine toimub igakuiselt, jooksva kuu eest hiljemalt jooksva kuu 15-ndaks kuupäevaks.

Treeningutel mitteosalemise korral tehtud makseid üldjuhul ei tagastata. Erandiks on mõjuv tervislik põhjus, mille kinnituseks on esitatud arstitõend (soovitavalt haigusleht), mis on kaasa toonud treeningutel mitteosalemise enam, kui 15. kalendripäeva ulatuses:

  • alates 15. kalendripäevast tagastatakse 50% juba tasutud treeningute maksest;
  • alates 30. kalendripäevast tagastatakse 100% juba tasutud treeningute maksest.

Kui sellisel juhtumil pole isik treeningute eest veel tasunud, ei ole tal haigusperioodil ka treeningute eest tasumise kohustust.

Gruppi vastuvõtmine ja grupist välja astumine ja grupist välja arvamine

Gruppi vastuvõtmine toimub vastavalt kokkuleppele treeneriga. Gruppi astumiseks tuleb ühendust võtta aadressil treenerid@21cc.ee. Treeneriga lepitakse kokku grupp, kuhu treeningutel osaleja hakkab kuuluma ning esimese treeningu aeg ja koht. Uus grupi liige lisatakse grupi e-maili listi, vastavat listi kasutatakse grupisisese informatsiooni edastamiseks.

Grupist võib välja astuda treeningutel osaleja poolt treenerile edastatud suulise või kirjaliku avalduse alusel arvates järgmise kuu algusest. Isik on kohustatud treeningute eest tasuma kuni väljaastumise jõustumiseni, välja arvatud, kui isikul on väljaastumiseks mõjuv põhjus.

Treeningutel osaleja võidakse 21CC Triatloniklubi algatusel grupist välja arvata alljärgnevatel juhtudel:

  • võlgnetava treeningute makse tasumata jätmisel täiendavalt antud mõistliku tähtaja jooksul;
  • treenerit teavitamata ja selles kokku leppimata rohkem kui ühe kuu vältel treeningutel mitteosalemisel;
  • muul mõjuval põhjusel, mis teeb edasise koostöö võimatuks.

Grupist väljaarvamisest antakse isikule teada e-kirja teel.

Grupist väljaastumise või väljaarvamise korral (sõltumata selle põhjusest) ei tagata isikule hilisema treeningutega uuesti ühinemise soovi korral võimalust jätkata samas grupis.

Tervislik kontroll

Kestvussport on koormav südame- ja veresoonkonnale, luustikule ja liigestele. Seetõttu on soovitatav enne treeningute alustamist läbida arstlik kontroll (perearsti või spordiarsti juures). Vaatamata arsti kontrollile peab treeningutel osaleja pidevalt ise oma tervislikku seisundit jälgima ning probleemide tekkimisel vähendama koormust või treeningutest loobuma.

Treeningutel osaleja ei tohi ületada treeneriga kooskõlastatud soovituslikke treeningmahtusid.

 

Esmakordse treeningmakse tasumisega kinnitab treeningutel osaleja käesolevate tingimustega tutvumist ning nendega nõustumist.

21CC Triatloniklubil on õigus käesolevaid tingimusi muuta igal ajal. Muudatused jõustuvad mitte varem, kui muudatusest teatamisele järgnevast kuust. Muudatuste tegemisest antakse teada e-posti teel ning muudetud tingimused on kättesaadavad 21CC Triatloniklubi kodulehel.

 

 OSA2: VÕISTLUSTEL OSALEMISE TINGIMUSED

Ümberregistreerimine

Ümberregistreerimine toimub võistluspäeva eelsel päeval kuni kella 13:00-ni . Võistluspäeval ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimise soovist teatada võistluste sekretariaati, e-mail: info@21cc.ee. Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 5 EUR (78,23 EEK) pluss osavõtumaksude vahe. Nimevahetus maksab 5 EUR (78,23 EEK).

Osavõtutasu tagastamine

Osavõtust loobumisel tagastatakse osavõtutasu alljärgnevalt:

Kuupäev Tagastamise ulatus
Kaks kuud enne võistluse kuupäeva Tagastatakse 75% osavõtutasust
Vähem kui kaks kuud enne võistluse kuupäeva Osavõtutasu ei tagastata

Osavõtust loobumisest tuleb teatada võistluste sekretariaati, e-mail: info@21cc.ee. Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevail põhjustel osavõtutasu ei tagastata.

Võistleja kohustused ja kinnitused

1. Võistleja on kohustatud loobuma võistlusel osalemisest või võistluse katkestama kui ta tunneb, et tema isiklikud võimed ei võimalda distantsi läbida. Kohustus loobuda on võistlejal ka siis, kui juuresolev kohtunik – kes ei tunne võistleja isiklikke võimeid – annab soovitusi jätkamise osas.
2. Võistleja on kohustatud kontrollima oma varustuse – eriti jalgratta – korrasolekut enne starti ja võistluse ajal.
3. Võistleja on kohustatud täitma liikluseeskirju.
4. Võistleja on kohustatud kandma rattaetapil kiivrit.
5. Võistleja on kohustatud hindama adekvaatselt oma ujumisoskust. Avavees ujumine võib kaasa tuua alajahtumise. Võistleja peab hindama oma temperatuuritaluvust ning vajadusel kasutama kalipsot.
6. Võistlus on südame- ja veresoonkonnale koormav. Võistleja on kohustatud järgima oma tervislikku seisundit nii enne võistlust, võistluse ajal kui pärast seda ning vajadusel pöörduma arsti poole.
7. Võistleja on vastutav oma varustuse järelvalve eest, kui varustus ei ole korraldajate valve alla jäetud.8. Võistleva lapse eest vastutab lapsevanem.
9. Võistleja kinnitab võistlusele registreerimisega, et ta on tutvunud käesolevate tingimuste ja võistlusjuhendiga ning nõustub nendega. Võistleja tervislik seisund on sobilik võistlusel osalemiseks ning ta osaleb võistlusel isiklikul vastutusel.